Skip to content

FORENING FOR DIGITAL KOMPETANSE OG UTVIKLING

 

Digitalisering er nøkkelordet, når vi snakker fremtid – ikke bare for virksomheter, men også for samfunn og borgere. Bruk av digitale verktøy og tjenester er i dag en del av hverdagen for de aller fleste og kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne delta aktivt i samfunnet. Dette vil bidra med å redusere digitale klasseskiller og øke kompetansen hos befolkningen. Det handler også om livskvalitet, verdighet, og ikke minst muligheten til å delta på like vilkår.

Data er en ressurs som kan utnyttes bedre. All offentlig oppgaveløsning og tjenesteutvikling innebærer bruk av data. Måten vi utnytter data på er i stor endring, og åpner for helt nye måter å løse oppgaver på. Økt deling av data er også en forutsetning for mer sammenhengende og skreddersydde tjenester.

klima

GRØNN IKT

FDKU oppfordrer til å redusere utslippene til den norske IT-bransjen og fremmer ISO 14001.

digital-kultur

DIGITAL KULTUR

Den digitale kulturen er avhengig av enkel utveksling over landegrensene.

lov

DATA-JUSS OG NYHETER

FDKU følger med på hva som rører seg innen IKT-politikk, forskning og utvikling.

Skal Norge bli et foregangsland må vi lytte til dem som går foran

FDKU følger CORDIS (Community Research and Development Information Service) som er EU-kommisjonens resultatkilde fra prosjektene finansiert av EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. FDKU oversetter og viderebringer nyheter og forskningsresultater for å fremme åpen vitenskap. CORDIS ledes av EUs publikasjonskontor på vegne av EU-kommisjonens generaldirektorater for forskning, innovasjonsbyråer og fellesforetak, støttet av spesialiserte entreprenører for redaksjon, data og tekniske tjenester. CORDIS er en av hjørnesteinene i kommisjonens strategi for å spre og utnytte forskningsresultater, og den styres og finansieres som en del av Horisont 2020-rammeprogrammet.

 

FDKU blogg

Skal alle med?

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere av de som er i arbeidsfør alder i jobb. Dugnaden gjelder både privat og offentlig sektor, og staten har fått tydelige føringer på seg i sitt arbeid med å inkludere flere. Det er dessverre slik at det er flere som har hull i CV-en og/eller nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet, til tross for at de både kan og vil inn i arbeidslivet. Det kan være mange grunner til at det er slik. Både for den enkelte og for samfunnet vårt er det hensiktsmessig med et samfunn med muligheter for alle. FDKU lenker her til to videoer laget av DFØ og Fafo.

 

Organisasjoner vi følger

Skal Norge bli et foregangsland må vi lytte til dem som går foran

FDKU samarbeider med CORDIS (Community Research and Development Information Service) som er EU-kommisjonens resultatkilde fra prosjektene finansiert av EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. FDKU oversetter og viderebringer nyheter og forskningsresultater for å fremme åpen vitenskap. CORDIS ledes av EUs publikasjonskontor på vegne av EU-kommisjonens generaldirektorater for forskning, innovasjonsbyråer og fellesforetak, støttet av spesialiserte entreprenører for redaksjon, data og tekniske tjenester. CORDIS er en av hjørnesteinene i kommisjonens strategi for å spre og utnytte forskningsresultater, og den styres og finansieres som en del av Horiszon 2030-programmet.

 

Med grønn data inn i fremtiden

Gjenbruk er mulig gjennom deling

Gjenbruk er mulig gjennom deling, der felles programvare og data ligger sentralt, i stedet for at kopier spres til hver bruker. Med terminalservere forenkles kravene til klientmaskin, en kan da bruke eldre utstyr hos brukerne (lengre levetid). Med virtualisering oppnås å kjøre flere servere på samme fysiske servermaskin. Bruk av konferanseutstyr (video, lyd, presentasjon) er tenkt å redusere det fysiske transportbehov.

Lavere klimakonsekvenser

Energivennlig programvare forsøker å minimalisere ressursbruk i beregninger og frakting av data. Utstyret kan også selv redusere strømforbruk i stille tider. Fabrikasjons-standarder for dette er ACPI og APM, som setter maskinen i varierte dvaletilstander. Å stoppe disker og slukke skjermer har også vært forsøkt. 80 PLUS er et initiativ for mer effektive strømtilførsler.

FDKU presenterer ITU News Magazine – en kilde for innsikt i viktige begivenheter
og initiativer, samt globale informasjons- og kommunikasjonsteknologitrender.

ITU ble grunnlagt i 1865 for å legge til rette for internasjonal tilkobling i kommunikasjonsnett. Organisasjonen tildeler globale radiospektrum og satellittbaner, utvikler tekniske standarder som sikrer at nettverk og teknologier sømløst sammenkobler, og arbeider for å forbedre tilgangen til IKT i vanskelig stilte samfunn over hele verden. Hver gang du ringer via mobilen, får tilgang til internett eller sender en e-post, drar du nytte av arbeidet til ITU.

​​​No​. 1, 2020

​​​No​. 2, 2020

​​​No​. 3, 2020

​​​No​. 4, 2020

​​​No​. 5, 2020

272036961_444138590771709_3463572608560796602_n
Forening for Digital Kompetanse og Utvikling

Org. nr. 927 304 414
Bogstadveien 30, 0355 Oslo